Ginti Tėvynę – ne tik teisė, bet ir pareiga (14)

(Puslapis 1 iš 5)


Fotodienos nuotr.

Živilė Kavaliauskaitė / Šiaulių kraštas

2012-03-10 17:46

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) Avia­ci­jos ba­zės va­dui pul­ki­nin­kui lei­te­nan­tui Vir­gi­ni­jui Ste­po­na­vi­čiui 1990-ai­siais bu­vo 22-eji. Tiek, kiek šie­met Ko­vo 11-ąją su­kan­ka Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bei. Tuos me­tus jo gy­ve­ni­me ski­ria di­de­li pa­si­kei­ti­mai: apie pa­skelb­tą ne­prik­lau­so­my­bę la­kū­nas su­ži­no­jo tar­nau­da­mas Ru­si­jo­je, o šią va­sa­rą tu­rė­tų iš­vyk­ti dirb­ti į Lie­tu­vos at­sto­vy­bę prie ES ir NA­TO Briu­se­ly­je.

Reng­tas ka­rui

V. Ste­po­na­vi­čiaus ke­lias į ka­riuo­me­nę – li­ki­mo ran­ka ir at­si­tik­ti­nu­mų vir­ti­nė.

Kai­šia­do­ry­se bai­gęs 8 kla­ses, pa­si­rin­ko Vil­niu­je stei­gia­mą VLKJS 50-ečio spe­cia­lią­ją mo­kyk­lą-in­ter­na­tą su su­stip­rin­tu ka­ri­niu ren­gi­mu – ne­rei­kė­jo lai­ky­ti eg­za­mi­nų.

Pra­dė­jęs skrai­dy­ti ae­rok­lu­be, nu­spren­dė tap­ti la­kū­nu. Ka­ri­nia­me ko­mi­sa­ria­te iš­gir­do: ra­šyk pra­šy­mą į Bo­ri­sog­lebs­ko aukš­tą­ją ka­ro avia­ci­jos mo­kyk­lą – ten ta­ve priims.

Ko­dėl bu­vo pa­siū­ly­ta ši mo­kyk­la, paaiš­kė­jo ge­ro­kai vė­liau.

V. Ste­po­na­vi­čiaus tė­vai tu­rė­jo va­di­na­mą­jį liau­dies prie­šų sta­tu­są, rea­bi­li­tuo­ti tik 1991 me­tais. Ke­lias į aukš­tą­sias mo­kyk­las ir avia­ci­ją jam bu­vo už­kirs­tas.

Tuo me­tu So­vie­tų Są­jun­ga tu­rė­jo pro­ble­mų ver­buo­jant žmo­nes į Af­ga­nis­ta­ną. Bū­tent Bo­ri­sog­lebs­ke ka­rui bu­vo ruo­šia­ma­si reng­ti SU-25 la­kū­nus.

„Ma­ne leng­vai priė­mė, pa­te­kau į iš­skir­ti­nio pa­ren­gi­mo sky­rių – bu­vau rei­ka­lin­gas ka­rui“, – sa­ko V. Ste­po­na­vi­čius.

Straipsnio puslapiai:

- Živilė Kavaliauskaitė

Šiaulių kraštas

Close
Naujausi komentarai
As, 2012-09-04 21:55

neginciau ne uz ka nieko gero del manes nepadare tik atimt tesugeba

Simas, 2012-04-02 19:21

Perskaičiau vieną komentarą „man tevyne ten kur galiu normaliai dirbt,uzdirbt,man tevyne mano sunus mano mama mano geri draugai ir artimieji......LIetuvos tikrai neginciau,negintu jos ir mano sunus,apie tai mes esam seimoje daug kalbeje-paprasciausia esam nusuvyle......“ Man šitas komentaras labai nepatiko, juk Tėvynė yra ta šalis kurioje tu gyveni, žmonės su kuriais bendrauji, visa tave supanti gamta, o ne politikai, valdžia ir visos kitos institucijos, kuriomis mes esame nusivylę ir kurios mus piktina.

as, 2012-04-02 19:17

kas is to jei kovosi uz ja? ;D

mhm, 2012-03-17 15:44

P R O P A G A N D A. Tokiais straipsniais parodo, kuo mus laiko - bukais robotais, kurie badaudami ir kasdien patirdami neteisybę dar rizikuos savo gyvybe dėl kažkokių tai skambių sąvokų. Išsitrinkit galvas, ponai:)

feta, 2012-03-17 14:19

man tevyne ten kur galiu normaliai dirbt,uzdirbt,man tevyne mano sunus mano mama mano geri draugai ir artimieji......LIetuvos tikrai neginciau,negintu jos ir mano sunus,apie tai mes esam seimoje daug kalbeje-paprasciausia esam nusuvyle......

Jūsų komentaras

Vardas*

El. paštas (nerodomas)

Komentaras*


I. Paleičikas apie „Orlen“: kažkas turi užsidaryti

Kompanijos „Lukoil Baltija“ vadovas Ivanas Paleičikas su nostaligija prisimena dabar rimtuose sunkumuose atsidūrusią naftos kompaniją „Orlen Lietuva“ ir teigia, kad susidariusi padėtis Europoje iš žemėlapio gali ...

Stebėti oro erdvę trukdančių vėjo jėgainių statytojai turės kompensuoti kariuomenei

Stebėti oro erdvę trukdančių vėjo jėgainių savininkai turės kariuomenei iš dalies kompensuoti specialios įrangos įsigijimą, kad jėgainės netrukdytų krašto apsaugai. Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias Atsinaujinančių ...

Dauguma kasos aparatų nepritaikyti euro pereinamajam laikotarpiui

Daugėjant ženklų, kad Lietuvai eurą įsivesti pavyks, dalis šalies prekybininkų dairosi nežinodami ko tikėtis. Kaip pastebi bendrovės RASO, šalyje platinančios kasos aparatus, atstovai, daugiausia problemų gali kilti pereinamuoju ...

Investicijų pavasaris: 3 įmonės domisi LEZ, 11 įmonių kuriasi pramonės parke

Į Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (LEZ) operatoriaus vietą sulaukta trijų pretendentų. Kas valdys 218 hektarų užimančią zoną, paaiškės rugsėjo mėnesį. Tuo metu Šiaulių miesto savivaldybė sėkmingai nuomoja sklypus ...

Neveiks „Danske Bank“ paslaugos internetu

Balandžio 26 d. nuo 8 val. iki 20 val. „Danske Bank“ bus atliekami informacinių sistemų atnaujinimo darbai, todėl nebus teikiamos paslaugos „Danske eBanku“, „Danske mBanku“, „Danske SMS banku“, ...

Nauji būstai gali brangti dėl energinių reikalavimų

Nuo 2016 metų visi nauji daugiabučiai turės būti statomi A energinės klasės. Šiandien tokio būsto statybos brangesnės maždaug 15 proc. Anot vystytojų, jeigu technologijos per mažiau nei dvejus metus atpigti nespės, visuotinai privaloma A ...

Vienodos minimalios pajamos ES – nerealus sūlymas

Valdančiajai koalicijai priklausanti partija „Tvarka ir teisingumas“ inicijuoja Lietuvos partijų , dalyvaujančių Europos Parlamento rinkimuose, susitarimą siekti, kad Europos Sąjungoje būtų nustatytos vienodos minimalios ...

Siūlymai dėl pensijų – kitą savaitę

Kitą savaitę Vyriausybėje bus svarstomi pensijų kompensavimo tvarkos pasiūlymai. Tai „Žinių radijo“ laidoje „Pozicija“ patvirtino finansų ministras Rimantas Šadžius. "Finansų ministerija nėra atsakinga už ...

„ORLEN Lietuva“ ir toliau patiria makroekonominį spaudimą

 2014 finansinių metų I ketvirčio rezultatai, palyginti su 2013 finansinių metų I ketvirčio rezultatais: 43 proc. mažesnės pajamos už parduotus produktus; 60 mln. JAV dolerių mažesnės EBITDA LIFO metodu, lyginant 2013 ir 3014 m. I ketvirčius ...

Vokiškų įmonių optimizmas išlieka

Vokietijos įmonių, veikiančių Baltijos šalyse, nuotaikos 2014 m. pradžioje vėl yra labai optimistiškos ir patvirtina pastarųjų trejų metų tendencijas. Dėl stabilios ir geros ekonominės situacijos šiame regione ir palankių ...
Dienos klausimas

Kaip vertinate praėjusių metų Vyriausybės darbą?

Dienos citata

Litas jau daug metų yra fiksuotas euro atžvilgiu. Turime visus įsipareigojimus, susijusius su euru. Didžiausia nauda ta, kad valstybė tampa dar labiau integruota su ES ekonomika, tad gali tikėtis aktyvesnės prekybos ir didesnių investicinių srautų.

Ekonomistas Nerijus Mačiulis

Archyvas

Dienos skaičius

870 tūkst. litų

Tokią sumą Seimo nariai šiemet jau išleido parlamentinei veiklai.

Archyvas